ไม้กวาดดอกหญ้า

มีหลายแบบ

1.ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้

2. ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามพลาสติก

3. ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ ตัวหุ้มพลาสติก

Visitors: 41,638