อุปกรณ์งานเชื่อมเหล็ก

งานเชื่อมเหล็ก

1. ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE-30  6013 ขนาด 2.6 , 3.2  และ 4.0

2. ลวดมิก CO2 0.8 mm. , 0.9 mm.

3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า ATLANTIC 6013 ขนาด 2.6, 3.2 และ 4.0

4. กระจกหน้ากากเชื่อม สีดำ เบอร์ 10 , 11

5. กระจกหน้ากากเชื่อมใส

6. SWAN NECK PANA 200 A , 350 A

7. TIP BODY PANA 200A

8. TIP PLASMA  P-80  1.3 mm.,1.5 mm.

9.  TIP PLASMA SG-51

10. จารบีจุ่มหัวเชื่อม

11. ทังสเตนหัวแดง1.6 มม., 2.4มม.

12. นมหนู LPG #0

13. น่ำยาลบรอยเชื่อมสเตนเลส

14. ลวดเชื่อมFluxcore wire Arctech 1.2 mm.

15. LINER PANA  3 M

16. CONTACT TIP 0.8,0.9,1.0 มม.

17. NOZZLE ทองแดง 200A ,350A

18. GAS DIFFUSER SG-51

19. INJECTOR TUBE 1/2"

20. SHEILD CUP P-80

21. COLLET BODY2.4 มม. ตัวนอก / ตัวใน


Visitors: 41,637