ใบตัดสเตนเลส 4นิ้ว X 1 มม.

ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว บาง ความหนา 1 มม.

ใช้ตัดสเตนเลส หรือเหล็ก ก็ได้ 

Visitors: 41,637