ที่สูบสารเคมี ( Hose pump )

อุปกรณ์ใช้สูบสารเคมี หรือน้ำมัน

สำหรับถัง 200 ลิตร และ สำหรับถัง 20 ลิตร

Visitors: 41,638