เทปพันสายไฟ

สำหรับสายไฟทั่วไป

   - ใช้พันเป็นฉนวนของจุดต่อไฟฟ้าทุกชนิด

   - ใช้ป้องกันเปลือกหุ้มสายเคเบิ้ล

   - ทนแรงดันไฟฟ้า  600 โวลท์

   - เนื้อเทปไม่เป็นเชื้อไฟ

Visitors: 41,637