กระดาษทรายน้ำ ตรา ลูกโลก

 

ใช้ในงานขัดเหล็ก เบอร์  80, 100 ,120, 150 ,320, 400 ,500 ,800,1000,1200,1500,2000

Visitors: 22,405