โซดาไฟเกล็ด (Sodium hydroxide)

ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตสบู่  ขจัดคราบสกปรกและสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ

ใช้ปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นด่างโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย

ใช้ฟื้นสภาพของเรซินของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมไหม 

   - โซดาไฟเกล็ด


Visitors: 16,951