กรดไนตริค (Nitric acid)

กรดไนตริค (Nitric acid) เป็นกรดแก่ ใช้ในอุตสหกรรมฟอกย้อม  ล้างชิ้นส่วน  จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากในหลายอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

ขนาดบรรจุ 1 ถัง* 35 Kg.

Visitors: 16,952