ฟิล์มยืด

แบบสั้น  17  Micron  หน้ากว้าง  50 ซม.

แบบยาว 20 Micron  หน้ากว้าง 1.40 ม.

Visitors: 40,457