ถุงหูหิ้ว

 ลำดับ        รายการ       ขนาด 
1 ถุงหูหิ้ว หนา 8 * 16  นิ้ว ( 0.5 กก. )
2 ถุงหูหิ้ว  หนา 6 *14  นิ้ว ( 0.5 กก. )
3 ถุงหูหิ้ว  บาง 9 * 18 นิ้ว ( 0.5 กก. )
4 ถุงหูหิ้ว  หนา 12 * 20 นิ้ว ( 0.5 กก. )
Visitors: 41,637