ถุงซิป

 ลำดับ      รายการ    ขนาด
1 ถุงซิปใส 4 * 6 ซม. ( 0.5 กก. )
2 ถุงซิปใส 6 * 8 ซม. ( 0.5 กก. )
3 ถุงซิปใส 7 * 10 ซม. ( 0.5 กก. )
4 ถุงซิปใส 9 * 13 ซม. ( 0.5 กก. )
5 ถุงซิปใส 13 * 20 ซม. ( 0.5 กก. )
6 ถุงซิปใส 15 * 23 ซม. ( 0.5 กก. )
7 ถุงซิปใส 23 * 35 ซม. ( 0.5 กก. )
Visitors: 40,455