ถุงร้อน

ลำดับ        รายการ      ขนาด
1 ถุงร้อน 3 * 5 นิ้ว ( 0.5 กก. )
2 ถุงร้อน 5 * 8 นิ้ว
3 ถุงร้อน 24 * 42 นิ้ว ( 20 ใบ )
4 ถุงร้อน 20 * 30 นิ้ว ( 30 ใบ )
5 ถุงร้อน 24 * 36 นิ้ว ( 20 ใบ )
6 ถุงร้อน 4.5 * 7 นิ้ว
7 ถุงร้อน 6 * 9 นิ้ว
8 ถุงร้อน 10 * 15 นิ้ว
9 ถุงร้อน 12 * 18 นิ้ว
10 ถุงร้อน 14 * 22 นิ้ว
11 ถุงร้อน 4 * 6 นิ้ว

 

Visitors: 40,457