ถุงขยะ

ลำดับ รายการ ขนาด (นิ้ว)
1 ถุงขยะดำ  ( บาง ) 22 * 28 ( 30 ใบ )
2 ถุงขยะดำ  ( บาง ) 22 * 26 ( 60 ใบ )
3 ถุงขยะดำ  ( บาง ) 28 * 36 ( 20 ใบ )
4 ถุงขยะดำ  ( บาง ) 24 * 28 ( 45 ใบ )
5 ถุงขยะดำ  ( บาง ) 30 * 40 ( 15 ใบ )
6 ถุงขยะดำ  ( บาง ) 36 * 45 ( 10 ใบ )
7 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 18 * 20 ( 1 kg = 41 ใบ )
8 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 22 * 30 ( 1 kg = 20 ใบ )
9 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 24 * 28 ( 1 kg = 23 ใบ )
10 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 28 * 36 ( 1 kg = 16 ใบ )
11 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 30 * 40 ( 1 kg = 11 ใบ )
12 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 36 * 45 ( 1 kg = 7 ใบ )
13 ถุงขยะดำ  ( หนา ) 40 * 60 ( 1 kg = 6 ใบ )

 

Visitors: 41,637