ถุงมือถัก

บริษัทฯจำหน่ายถุงมือ ทำจากด้ายมาทอเป็นถุงมือแต่ละขนาดตามแต่ความหนาของเส้นด้าย

สวมใส่กระชับมือ  นอกจากนี้ยังมีถุุงมือไมโครไฟเบอร์ ปราศจากเศษฝุ่นด้าย เพื่อไม่ให้ติดกับชิ้นงาน  

ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

Visitors: 41,638