รีเวท ตะปูยิง

ลำดับ     เบอร์     ขนาด
1 4 - 2 1/8 x 1/4
2 4 - 3 1/8 x 5/16
3 4 - 4 1/8 x 3/8
Visitors: 41,637