สกรูปลายสว่าน

  ลำดับ                                     รายการ                                  ขนาด
1 สกรูปลายสว่านสีรุ้ง 8 x 1/2 F สื่ออลูมิเนียม ( 1000 ตัว )
2 สกรูปลายสว่านสีรุ้ง 8 x 1/2 F ( 1000 ตัว )
3 สกรูปลายสว่านสีรุ้ง 8 x 3/4 F ( 1000 ตัว )
4 สกรูปลายสว่านสีรุ้ง 8 x 1 F ( 1000 ตัว )
 5 สกรูปลายสว่านรุ้ง หัวเตเปอร์ 8 x 1/2 ( 400 ตัว )
6 สกรูเกลียวมิล หัวกลม M4 x 15 mm. หัว P ( 1000 ตัว )
7 สกรูเกลียวมิล หัวเตเปอร์ M4 x 20 mm. หัว F ( 1000 ตัว )
8 สกรูเกลียวมิล หัวเตเปอร์ M4 x 45 mm. หัว F ( 500 ตัว )
9 สกรูดรายวอลล์ ( สกรูดำ ) 1 นิ้ว
10 สกรูดรายวอลล์ ( สกรูดำ ) 3/4 นิ้ว
11 สกรูยึดกระเบื้องลอนลูกฟูก PF - ZT 10 x 55  XLHWFS
12 สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ PF - ZT 10 x 88  XLHWFS / PF - ZT 10 x 95  XLHWFS
13 สกรูยีดกระเบื้องลอนคู่ ชนิดเคลือบ สารป้องกันสนิม 5 ปี PFP - T 10 x 95 XLHWFS / 500
14 สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ สำหรับแปไม้ PF - T17 10 - 12 x 90  XLHWFS
15 สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีต แผ่นรอน PF - TEKS 8 x 2.5 " CSKFH
16 สกรุยึดกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเรียบ PF - TEKS 8 x 2.0 " CSKFH
17 สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีต ลอนสูง PF - TEKS 8 x 3.0 " CSKFH / PF - TEKS 8 x 3.5 " CSKFH
18 สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีต แผ่นรอน สำหรับแปสำเร็จรูป PF - TRP 8 x 2.5 " CSKFH
19 สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเรียบ สำหรับแปสำเร็จรูป PF - TRP 8 x 2.5 " CSKFH
20 สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงคร่าวผนังเบา FC 6 x 1 "  CSK / RIB ,  FC 6 x 0.8 " CSK / RIB
21 สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงเหล็ก PF - TEKS 8 x 1.5 "  CSK / FH , PF - TEKS 8 x 1 "  CSK / FH
22 สกรูยึดหลังคาเหล็ก ยึดแปเหล็ก PF - T 12 - 14 x 48 HHS
23 สกรูยึดหลังคาเหล็ก ยึดแปเหล็ก PF - T 12 - 14 x 55 HHS
24 สกรูยึดหลังคาเหล็ก ยึดแปเหล็ก PF - T 12 - 14 x 65 HHS
25 ยึดแปไม้ PF - T 17  12 - 11 x 65 HHS
26 ยึดแปไม้ PF - T 17  12 - 11 x 50 HHS
27 ยึดท้องลอน แม่เหล็ก PF - TRP 10 - 16 x 16 HS , PF - TRP 10 - 16 x 30 HS
28 ยึดท้องลอน แปไม้ PF - T - 17  10 - 12 x 20 HS

 

Visitors: 41,637