สกรูเกลียวปล่อย

  ลำดับ                   รายการ              จำนวน (ตัว)  
1 เบอร์  6 x 5/8" F 1000
2 เบอร์  6 x 1" F 1000
3 เบอร์  6 x 1 1/2" F 1000
4 เบอร์  7 x 12" F  1000
5 เบอร์  7 x 1" F 1000
6 เบอร์  7 x 1 1/4" F 1000
7 เบอร์  7 x 1 1/2" F 1000
8 เบอร์  7 x 2" F 500
9 เบอร์  8 x 3/4" F 1000
10 เบอร์  8 x 1" F 1000
11 เบอร์  8 x 1/2" F 1000
12 เบอร์  8 x 1 1/2" F 1000
13 เบอร์  8 x 2" F 500
14 เบอร์  8 x 3" F 500
15 เบอร์  8 x 3/4" F สีรุ้ง 1000
16 เบอร์  4 x 1/4" P  2 หุน 1000
17 เบอร์  4 x 3/8" F  3 หุน 1000
18 เบอร์  4 x 3/8" P  3 หุน 1000
19 เบอร์  4 x 1/2" 1000
20 เบอร์  4 x 5/8" F 1000
21 เบอร์  4 x 3/4" F 1000
22 เบอร์  6 x 3/4" F  สแตนเลส 1000
23 เบอร์  6 x 1" F  สแตนเลส 1000
24 เบอร์  10 x 2  1/2" F 500
25 เบอร์  10 x 3 " F 500
26 พุกพลาสติกสีขาว  เบอร์ 7  -
27 สกรูไดวอลล์  

 

Visitors: 41,637