กระดาษทรายน้ำ

ใช้ในงานขัด เหล็ก 

เบอร์ 80 , 100 , 120 , 150 , 320 , 600 , 1000 , 1200, 1500 , 2000

Visitors: 41,637