เทปโฟม 3M

เป้นเทปกาวแรงยึดติดสูง   สามารถใช้ยึดติดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ขนาดบรรจุ ยาว 10 m

Visitors: 41,637