จานทรายซ้อนหลังอ่อน TYL เบอร์ 80,100,120,180,240,320

ใช้ขัดลบรอยเชื่อมเหล็กและสแตนเลส มีลักษณะเบอร์หยาบไปเบอร์ละเอียด

Visitors: 36,380