จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 80 ,100,120,240,320

ใช้ขัดลบรอยเชื่อมเหล็กและสแตนเลส มีลักษณะเบอร์หยายไปละเอียด

Visitors: 36,380