สารส้ม (Alum)

ใช้ในการตกตะกอนน้ำ ทำให้น้ำใส ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย  หรือโรงกรองน้ำประปา   มีให้เลือก 2 แบบ คือ

    - สารส้มขุ่นผง  16 %  ขนาดบรรจุ  25 Kg.

    - สารส้มใส  ขนาดบรรจุ 25 Kg.


Visitors: 16,951