คลอรีน (Chlorine)

คลอรีน ( Chlorine ) เป็นสารอินทรีย์ในกลุ่มแฮโลเจน ที่ใช้สำหรับเป็นสารฆ่าเชื้อ

ซึ่งนิยมใช้อย่างกว้างขว้างในอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ และยัง

สามารถสลายตัวได้รวดเร็วในธรรมชาติ


  • คลอรีน 65 %.jpg
    ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค สามารถใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในขบวนการผลิตน้ำดื่ม - น้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา ใช้ในงานสระว่ายน้ำและยังสามารถใช้บำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่า...

  • คลอรีน 90 %.jpg
    ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ น้ำดื่มในโรงงานอุคสาหกรรม และยังใช้เป็นตัวฟอกขาวและยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผ้าขนสัตว์ ขนาดบรรจุ 50 Kg.
Visitors: 16,951