โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ (Sodium metabisulphite)

 โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์   เป็นสารกันเสีย และสาร Anti oxidant ซึ่งใช้ในผลไม้แห้ง

เพื่อรักษา กลิ่น รส สี และช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์  

ขนาดบรรจุ  1 ถุง * 25 Kg.

Visitors: 16,951