โซดาแอช (โซเดียมคาร์บอเนต)

โซดาแอช ใช้เป็นสารที่ปรับสภาพน้ำ เพื่อช่วยปรับค่าความเป็นด่างของน้ำ 

ขนาดบรรจุ  1ถุง * 40 Kg. 

Visitors: 16,952