บอแรกซ์ (ฺBorax)

 บอแรกซ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด 
 

ขนาดบรรจุ  1 ถุง * 25 Kg.

 

Visitors: 17,295