ใบขัดสนิม

ใบขัดสนิม Super disc (SD)

1. ใบขัดสนิม 4"

2. ใบขัดสนิม 4"X16mm.

3. ใบขัดสนิม 4"X22 mm.

4. ใบขัดสินม 6"

5. ใบขัดสนิม 2 "


  • Superdisc 4 นิ้ว.jpg
    ใบขัดสนิม 4" 1. ใบขัดสนิม 4" เต็ม2.ใบขัดสนิม 4"X16 มม.3.ใบขัดสนิม 4"X22 มม.

  • Superdisc 6 นิ้ว.jpg
    ใช้งานขัดด้านหน้ามีแป้นพลาสติกและเป็นเกลียวขนาด M 16x2 ในตัว ใช้งานสะดวกเพราะใช้ระบบเกลียวแบบเดียวกับเครื่องขัดขนแกะทั่วไปรอบไม่เกิน 6000 RPM

  • 577804_302012363251964_892049836_n.jpg
    ใช้งานขัดขอบข้างมีความหนาให้เลือก 1/2 นิ้วเครื่องมือที่ใช้สว่านไฟฟ้าหรือเครื่องมือลมความเร็ม รอบไม่เกิน 1800 RPMขนาดบรรจุ 30 ลูก
Visitors: 41,638