เบสิคเคมี (Basic chemicals)

รหัสสินค้า 1-CH

ทางบริษัทจัดจำหน่ายสาเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้
    1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ เกล็ด
    2. โซเดียมคลอไรด์ (เกลือสำหรับล้างเรซิน)
    3. โซดาแอช
    4. โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์
    5. กรดน้ำส้ม
    6. กรดไนตริค
    7. บอแรกซ์
    8. สารสัม
    9. คลอรีนน้ำ ผง เกล็ด
   10. ไฮดราซีน
   11. แคลเซียม คาร์บอเนต
  
     และหากเป็นสารเคมีอื่น  กรุณาสอบถามได้ 

 • ภาพเกลือ TRS.png
  เกลือ บริสุทธิ์ สำหรับอุตสาหกรรม มี 2 แบบ คือ1.เกลือ 97.5 %2. เกลือ 99.95 %

 • BORAX.jpg
  บอแรกซ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิดขนาดบรรจุ 1 ถุง * 25 Kg.

 • โซดาแอช.jpg
  โซดาแอช ใช้เป็นสารที่ปรับสภาพน้ำ เพื่อช่วยปรับค่าความเป็นด่างของน้ำขนาดบรรจุ 1ถุง * 40 Kg.

 • คลอรีน-ชนิดเกล็ด.jpg
  คลอรีน ( Chlorine ) เป็นสารอินทรีย์ในกลุ่มแฮโลเจน ที่ใช้สำหรับเป็นสารฆ่าเชื้อซึ่งนิยมใช้อย่างกว้างขว้างในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ และยังสามารถสลายตัวได้รวดเร็วในธรรม...

 • สารส้มขุ่น.jpg
  ใช้ในการตกตะกอนน้ำ ทำให้น้ำใส ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือโรงกรองน้ำประปา มีให้เลือก 2 แบบ คือ - สารส้มขุ่นผง 16 % ขนาดบรรจุ 25 Kg. - สารส้มใส ขนาดบรรจุ 25 Kg.

 • Nitric Acid (ตกแต่ง).jpg
  กรดไนตริค (Nitric acid) เป็นกรดแก่ ใช้ในอุตสหกรรมฟอกย้อม ล้างชิ้นส่วน จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขนาดบรรจุ 1 ถัง* 35 Kg.

 • โซดาไฟเกล็ด.jpg
  ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตสบู่ ขจัดคราบสกปรกและสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำใช้ปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นด่างโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียใช้ฟื้นสภาพของเรซินของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในกร...

 • โซเดียมเมต้าไบซัลไพต์.jpg
  โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ เป็นสารกันเสีย และสาร Anti oxidant ซึ่งใช้ในผลไม้แห้งเพื่อรักษา กลิ่น รส สี และช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ขนาดบรรจุ 1 ถุง * 25 Kg.

 • Caleim carbonate.jpg
  ด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่เป็นพิษ มีความขาวและความสว่างสูงจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่มปริมาณ (Extender)ในอุตสาหกรร...
Visitors: 41,637