สินค้าเคมีภัณฑ์ (Chemicals)

บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าเคมี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

     1.สินค้าเบสิคเคมี (Basic chemicals)

     2.สินค้าเคมีทำความสะอาดต่างๆ (cleaning chemicals)

  • Product 1.jpg
    รหัสสินค้า 1-CHทางบริษัทจัดจำหน่ายสาเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้ 1.โซเดียมไฮดรอกไซด์ เกล็ด 2.โซเดียมคลอไรด์ (เกลือสำหรับล้างเรซิน) 3.โซดาแอช 4.โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ 5.กรด...

  • เคมีภัณฑ์ (ตกแต่ง).png
    บริษัทฯ ได้จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดหลากหลายชนิดได้แก่น้ำยาถูพื้น อเนกประสงค์ ดันฝุ่น ล้างห้องน้ำ เช็ดกระจกหากต้องการสินค้าตัวอื่นใดนอกจากนี้ กรุณาสอบถาม
Visitors: 37,747